Yeti Cycles

SB 150

SB 150

SB 150

image251

SB150

 • 150MM (5.9")REAR TRAVEL
 • 29"WHEEL SIZE
 • ENDURODESIGNED FOR

SB 130

SB 150

SB 150

image252

SB130

 • 130MM (5.1”)REAR TRAVEL
 • 29"WHEEL SIZE
 • TRAIL / ENDURODESIGNED FOR

SB 6

SB 150

SB 6

image253

SB6

 • 152MM (6.0”)REAR TRAVEL
 • 27.5"WHEEL SIZE
 • ENDURODESIGNED FOR

SB 5

SB 100 BETI

SB 6

image254

SB5

 • 127MM (5.0”)REAR TRAVEL
 • 27.5"WHEEL SIZE
 • TRAILDESIGNED FOR

SB 100

SB 100 BETI

SB 100 BETI

image255

SB100

 • 100MM (4.0")REAR TRAVEL
 • 29"WHEEL SIZE
 • TRAIL / X-COUNTRYDESIGNED FOR

SB 100 BETI

SB 100 BETI

SB 100 BETI

image256

SB100 BETI

 • 100MM (4.0")REAR TRAVEL
 • 29"WHEEL SIZE
 • TRAIL / X-COUNTRYDESIGNED FOR